penULTIMUL DAC

...secretul nemuririi este o viaţă de care merită să-ţi aminteşti...

un fel de BIOgrafie

Fotografia mea
undeva pe Terra
Normalitatea într-o lume anormală este, în fapt, nebunie. Nebunia într-o lume anormală este, în fapt, adevărata normalitate / La normalité dans un monde anormal est, en fait, une folie. La folie dans un monde qui est anormal est, en fait, une normalité réelle...

02.07.2018

Azi e ziua ei, ziua mamei.
Mama a învins... peste ani... toate...
Când era copilă, pe vremea foametei, a învins rămânând în viață. Părinții ei aveau 4 fete, mâncare era din ce în ce mai puțină, iar mama era cea mai slăbuță dintre toate, așa că le hrăneau, în primul rând, pe celelalte 3 surori, ca să fie siguri că scapă măcar cineva... Mama era mielul de jertfă, dar a supraviețuit... și a renăscut... Surorile ei au trecut demult vămile văzduhului, mama încă luptă...
A avut o viață zbuciumată, și-a înmormântat două fiice și un nepot, a trecut peste câteva accidente vasculare cerebrale, a trecut peste toate... și azi e încă în picioare... Mai mică, albită, dar învingătoare...
Mama a clădit și menținut o familie – a crescut 3 copii, 7 nepoți și 5 strănepoți... Sângele ei curge și va curge de acum încolo în venele multor generații de urmași...
Mama va dăinui... pentru că numele ei este DRAGOSTE... și asta le explică pe toate...

1 CORINTENI
1. Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.
2. Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa, chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
3. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5. nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
6. nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7. acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.
9. Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte,
10. dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.
11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
12. Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
13. Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea, dar cea mai mare dintre ele este DRAGOSTEA.

Mama este DRAGOSTEA mea...